Figury demo
02.03.01-04

Figury plastikowe z magnesem do szachownic demonstracyjnych.