Podkładka pod dokumenty
10.05.12

Plastikowa podkładka pod dokumenty.